Renovace

Tato sekce webu, kterou pro Vás aktuálně připravujeme, bude obsahovat průběh renovace a fotodokumentaci některých z našich strojů.